Punkt zbliżenia

 

Przy konstruowaniu i standaryzacji niektórych przyrządów optycznych, takich jak np. teleskopy, lunety, mikroskopy, lupy, zakłada się oprócz, lub w miejsce obiektywnych parametrów fizycznych, np. długości ogniskowej, wielkości subiektywne, jak „powiększenie”, które jest zależne od odległości widzenia na którą nastawione jest oko użytkownika danego przyrządu optycznego. W takim wypadku występuje termin „punkt zbliżenia”, (zwany też „odległością dobrego widzenia”, „odległością najlepszego widzenia”, „odległością wyraźnego widzenia”). Jest to minimalna odległość, przy której statystyczne ludzkie oko widzi ostry obraz bez wysiłku. Wynika ona z fizjologicznej możliwości tzw. akomodacji oka, czyli jego zdolności dostosowania do odległości obserwacji. W oku ludzkim akomodacja nie polega na znanej z techniki regulacji „FOCUS”, która musiałaby w tym wypadku być zmianą lokalizacji soczewki dalej lub bliżej siatkówki oka, ale raczej na regulacji podobnej do „ZOOM”, a więc na zmianie ogniskowej soczewki ocznej, która polega na ściskaniu mięśniami soczewki ocznej, co powoduje powiększenie jej zdolności skupiającej. Wspomniany „punkt zbliżenia” określa się (zależnie od kraju pochodzenia normy) na poziomie 20 do 25 cm. W Polsce jest to 25 cm.

 

Zasada uwzględniania standardowego „punktu zbliżenia” nieobca jest konstruktorom przyrządów optycznych, ale zapewne nieznana osobom odpowiedzialnym za drukowanie np. niektórych ulotek informacyjnych załączanych do wyrobów itp. Wiele z nich zawiera tak małe litery, że do ich odczytu wymagana jest odległość obserwacji mniejsza od standardowego „punktu zbliżenia”. Ostro widzą je więc jedynie ludzie, którzy z jakichś przyczyn mogą bezkarnie przybliżyć obiekt do oka, a więc ludzie albo o „standardowym” wzroku ale przy bardzo dużej jasności obserwowanego obiektu (gdy źrenica oka jest zwężona, przez co wzrasta głębia ostrości i można zbliżyć oko do przedmiotu), albo ludzie młodzi o ponadnormatywnym zakresie akomodacji wzroku, albo krótkowidze. Ludzie ci w praktyce wykazują możliwość widzenia na mniejszą odległość, niż standardowy „punkt zbliżenia”.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-01-27
strona główna