Problemy zasilania występujące z zasilaczami, ładowarkami i przewodami USB

Najczęściej stosowane ostatnio napięcie zasilania (ładowania) różnych urządzeń, to występujące w standardzie USB napięcie 5 VDC. Jest to niewielka wartość napięcia, uwzględniając fakt, że niektóre urządzenia posiadają dość dużą moc i nie tylko przy użytkowaniu, ale nawet jedynie w procesie ładowania baterii wymagają sporego prądu. Równocześnie z podaną powyżej okolicznością, współczesne urządzenia często uniemożliwiają dokonywania procesu zasilania lub ładowania, jeśli napięcie na ich wejściu spadnie poniżej 5 V z niewielką jedynie tolerancją. To często stwarza nie lada problem. Barierą okazuje się w tym momencie nie jedynie wydajność prądowa samego źródła zasilania (ładowarki, zasilacza, wyjścia USB w komputerze), a przekrój i długość przewodu jaki stosujemy pomiędzy źródłem, a odbiornikiem energii.

Jeśli wyjście zasilania USB komputera lub ładowarka ma wydajność prądową 1A, to znaczy że przy wzroście obciążenia źródła, aż do wartości 1 A włącznie, nie ma spadku napięcia na wystarczająco skutecznie stabilizowanym zasilaczu. Gwarancja wydajności prądowej samego zasilacza (ładowarki, wyjścia USB komputera), to jednak stanowczo zbyt mało, ponieważ nie jest to napięcie na końcu przewodu zasilającego, a jedynie na wyjściu zasilacza (ładowarki) lub na gnieździe USB komputera! Dla przykładu: Przy obciążającym ładowarkę prądzie o wartości 50 mA, napięcie mierzone na końcu kabla tejże ładowarki (np. tego kabla w który fabrycznie wyposażona jest ta ładowarka) jest pomijalnie odbiegające od znamionowego 5V. Jednak przy prądzie obciążenia ładowarki 1 A, napięcie na samym zasilaczu ładowarki pozostaje 5V, natomiast na końcu kabla tak radykalnie jest od niego różne, że ładowarka przestaje ładować. Często ładowane urządzenie (telefon, nawigacja itp.) zachowuje się tak, jakby w ogóle nie było zasilane.

Można temu przeciwdziałać jedną z dwóch metod. Albo pomiędzy zasilaczem i odbiornikiem stosując przewód zasilający 2 żyłowy o dużym przekroju, albo stosując zasilacz 4 zaciskowy wyposażony w przewód 4 żyłowy, przy czym 2 żyły pełniłyby rolę żył prądowych, zaś 2 pozostałe, żył napięciowych, czyli mierzących napięcie tzw. „oddalone”, a więc napięcie na końcu przewodu, we wtyczce zasilającej, nie zaś na wyjściu zasilacza. W takim zasilaczu, właśnie to oddalone napięcie podlegałoby procesowi stabilizowania na określonym poziomie wartości.

Jest jeszcze inny sposób skutecznego lub szybkiego ładowania. Niektóre zasilacze są na tyle inteligentne, że komunikują się z kompatybilnym z nim inteligentnym odbiornikiem energii, podnosząc napięcie ładowania ponad poziom 5V, który jest przewidziany dla złącza USB.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-01-17
strona główna