Akumulatory

Istotne nieścisłości występują w informacjach technicznych dotyczących wszelkich baterii i akumulatorów w ogólności, a akumulatorów pojazdów elektrycznych w szczególności.

 

Na przykład powszechnie mylone są pojęcia ładunku elektrycznego i pojemności elektrycznej akumulatorów, a o najważniejszym parametrze, jakim jest energia w akumulatorze zgromadzona w ogóle rzadko się mówi.

 

Jeśli nie podano NAPIĘCIA akumulatora (a przecież nie zawsze jest to 12V, szczególnie przy napędzie elektrycznym pojazdu), podanie tylko ładunku elektrycznego w amperogodzinach Ah (zwanego w dodatku często niesłusznie „pojemnością”), o pojemności elektrycznej (która powinna być podana w Ah/V) nic nie mówi, jako też nic nie mówi o energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorze, która powinna być podana w watogodzinach Wh, lub inaczej – to dokładnie to samo – w woltoamperogodzinach VAh, zaś w przypadku dużych akumulatorów, np. służących do napędu pojazdów elektrycznych - w kilowatogodzinach (kWh).

 

Właśnie energia elektryczna którą może zgromadzić akumulator jest w nim najważniejsza, ponieważ ona jest równa pracy, którą akumulator może wykonać.

 

Przykład: Akumulator o ładunku (zwanym niesłusznie pojemnością) 50Ah, przy jego napięciu 12V, gromadzi energię 50Ah*12V=600VAh(600Wh), to oznacza że np. żarówka o mocy 60W będzie przez taki akumulator zasilana przez 10godzin, a np. żarówka o mocy 30W przez 20godzin.

 

Nawiasem mówiąc, w układzie SI jednostką ładunku elektrycznego jest C (kulomb) 1C=1A*1s, jednostką pojemność jest F (farad) 1F=1C/1V , a jednostką energii jest J (dżul) 1J=1W*1s, czyli 1J=1F*1V*1V=1F*1V², albo inaczej 1J=1C*1V.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-09-14
strona główna