Infrastruktura dla specjalnego ładowania pojazdów elektrycznych

 

Adapter europejski do nietypowego zasilania ładowania

Najczęściej w Europie, pojazdowi dostarczana jest energia elektryczna poprzez złącze Type 2 (AC), typowe do ładowania samochodów elektrycznych, pokazane w rozdziale 1.2.1. w tym artykule. Odbywa się to poprzez ładowarkę ścienną (tzw. wallbox), która najczęściej bywa na stałe podłączona do obwodu trójfazowego np. garażu, lub poprzez ładowarkę przenośną, podłączaną do gniazd ściennych tego garażu: jednofazowego gniazda 230V, lub siłowego gniazda 230/400V 16A lub 32A.

Niekiedy jednak bywa sytuacja, gdy nasz pojazd (najczęściej mikropojazd) może być ładowany nie ze złącza Type 2, ale jedynie bezpośrednio, lub poprzez dedykowaną ładowrkę przenośną, ale wyłącznie ze standardowego energetycznego gniazda zasilającego AC, jednego z takich, jakie pokazano na Rys.1. w górnym wierszu tabeli (oprócz tego, pokazanego w drugiej kolumnie) w tym artykule, a tymczasem w miejscu publicznym, a nawet w prywatnym garażu, mamy do dyspozycji tylko europejską ładowarkę ze złączem Type2 (AC) w postaci zainstalowanego na stałe wallbox'a. Aby poradzić sobie w takiej sytuacji, możemy zastosować specjalny adapter.

Poniżej na Rys.1. pokazano taki właśnie, uniwersalny adapter, który zmienia standard Type2, na standard uniwersalnego gnizada trójfazowego 230/400V, 32A i/lub 16A, i/lub gnizada jednofazowego 16A. Można tu równocześnie korzystać nawet z trzech takich właśnie, jednofazowych gniazd.

 

Rys.1. Uniwersalny adapter z Type2 na gnizado 3-fazowe 230 V, 32 A i/lub 16 A, i/lub 3 gniazda 1-fazowe 230 V, 16 A.

 

Rysunek przedstawia względnie uniwersalny adapter. Oczywiście możemy wykonać adapter uproszczony, np. z pominięciem dowolnych rodzajów złacz, np. jedynie z pojedynczym gniazdem jednofazowym zainstalowanym na linii L1. Wtedy możemy pominąć elementy niepowiązane z innymi złączami, których nie stosujemy.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-11-16
strona główna