Infrastruktura dla specjalnego ładowania pojazdów elektrycznych

 

Adapter europejski do nietypowego zasilania ładowania

Najczęściej w Europie, pojazdowi dostarczana jest energia elektryczna poprzez złącze Type 2 (AC), typowe do ładowania samochodów elektrycznych, pokazane w rozdziale 1.2.1. w tym artykule. Odbywa się to poprzez ładowarkę ścienną (tzw. wallbox), która najczęściej bywa na stałe podłączona do obwodu trójfazowego np. garażu, lub poprzez ładowarkę ścienną/przenośną, podłączaną gietkim przewodem do gniazd ściennych tego garażu: jednofazowego gniazda 230V, lub siłowego gniazda 230/400V 16A lub 32A. Wallbox może być także w wersji podłączonej gietkim przewodem do gniazda garażu.

Jeśli w garażu dysponujemy gniazdem siłowym 230/400V 32A, to mamy uniwersalną sytuację. Dzięki takiemu gniazdu, możemy, zależnie od potrzeb, podłączyć zarówno wallbox, jak i dowolny inny odbiornik, a w tym ładowarkę przenośną na kablu.

Niekiedy jednak bywa sytuacja, gdy nasz pojazd (najczęściej mikropojazd) może być ładowany nie ze złącza Type 2, ale jedynie bezpośrednio, lub poprzez dedykowaną ładowrkę przenośną, ale wyłącznie ze standardowego energetycznego gniazda zasilającego AC, jednego z takich, jakie pokazano na Rys.1. w górnym wierszu tabeli (oprócz tego, pokazanego w drugiej kolumnie) w tym artykule, a tymczasem w miejscu publicznym, a nawet w prywatnym garażu, mamy do dyspozycji tylko europejską ładowarkę ze złączem Type2 (AC) w postaci zainstalowanego na stałe wallbox'a. Aby poradzić sobie w takiej sytuacji, możemy zastosować specjalny adapter.

Poniżej na trzech rysunkach pokazano taki właśnie, uniwersalny adapter, który zmienia standard Type2, na standard uniwersalnego gniazda trójfazowego 230/400V 32A i/lub 16A, i/lub gnizada jednofazowego 16A. Można tu równocześnie korzystać nawet z trzech takich jednofazowych gniazd.

Rys.1. pokazuje uproszczoną wersję adaptera.

 

Rys.1. Uniwersalny adapter bez sygnalizacji statusu ładowania, z Type2 na gnizado 3-fazowe 230 V, 32 A i/lub 16 A, i/lub 3 gniazda 1-fazowe 230 V, 16 A.

 

Rys.2. przedstawia adapter z sygnalizacją diodową statusu ładowania i statusu blokady wtyczki, realizowaną za pomocą lampek LED: zielonej i czerwonej, przy złączu „pojazdu”. Przewidziano tu lampki LED o napięciu pracy 3V. Przy zastosowaniu innych lampek LED, należy użyć innych wartości dwóch rezystorów, pokazanych tu, jako o wartości 4700Ω. Ta wersja ma także blokadę wtyczki sterowaną przełącznikiem, z awaryjną możliwością zewnętrznego zasilenia napięciem 12VDC systemu odblokowywania/zablokowania wtyczki. Możliwe jest także ręczne jej odblokowanie, cięgnem wewnątrz obudowy. Tutaj, przy każdym gnieździe odbiorczym przewidziano lampki sygnalizujące obecność zasilania gniazda z uwzględnieniem ewentualnych poszczególnych faz.

 

Rys.2. Uniwersalny adapter z sygnalizacją statusu ładowania, oraz blokadą wtyczki, z Type2 na gnizado 3-fazowe 230 V, 32 A i/lub 16 A, i/lub 3 gniazda 1-fazowe 230 V, 16 A.

 

Rysunki przedstawiają względnie uniwersalny adapter. Oczywiście możemy wykonać adapter uproszczony, np. z pominięciem dowolnych rodzajów złacz, np. jedynie z pojedynczym gniazdem jednofazowym zainstalowanym na linii L1. Wtedy możemy pominąć elementy niepowiązane z innymi złączami.

 

Rys.3. pokazuje zbudowany na powyższym schemacie adapter.

 

Rys.3. Galeria zdjęć adaptera, 3-fazowego 230/400 V, 32 A, moc maksymalna 22 kW.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2021-03-30

strona główna