Testowanie ładowarki pojazdów elektrycznych

 

Tester stacji ładowania AC

Najczęściej w Europie, pojazdowi dostarczana jest energia elektryczna poprzez złącze Type 2 (AC), typowe do ładowania samochodów elektrycznych, pokazane w rozdziale 1.2.1. w tym artykule. Odbywa się to poprzez ładowarkę ścienną (tzw. wallbox), która najczęściej bywa na stałe podłączona do obwodu trójfazowego np. garażu, lub poprzez ładowarkę ścienną/przenośną, podłączaną gietkim przewodem do gniazd ściennych tego garażu: jednofazowego gniazda 230V, lub siłowego gniazda 230/400V 16A lub 32A. Wallbox może być także w wersji podłączonej gietkim przewodem do gniazda garażu.

Dla sprawdzenia poprawności działania takiej ładowarki Type2 (AC), dostępnej w miejscu publicznym, albo w prywatnym garażu - w postaci zainstalowanego tu wallbox'a, możemy użyć prostego testera.

Poniżej na rysunkach pokazano taki właśnie prosty tester, który umożliwia sprawdzenie postawowych funkcji EVSE.

Rys.1. pokazuje schemat testera.

 

Rys.1. Tester EVSE AC.

 

Schemat przedstawia tester z sygnalizacją diodową statusu ładowania i statusu blokady wtyczki, realizowaną za pomocą lampek LED: zielonej i czerwonej, przy złączu „pojazdu”. Przewidziano tu lampki LED o napięciu pracy 3V. Przy zastosowaniu innych lampek LED, należy użyć innych wartości dwóch rezystorów, pokazanych tu, jako o wartości 4700Ω.Tester ma także blokadę wtyczki sterowaną przełącznikiem, z awaryjną możliwością zewnętrznego zasilenia napięciem 12VDC systemu odblokowywania/zablokowania wtyczki. Możliwe jest także ręczne jej odblokowanie, cięgnem wewnątrz obudowy. Przy zaciskach mocy przewidziano lampki sygnalizujące obecność zasilania poszczególnych faz.

 

Rys.2. pokazuje zbudowany na powyższym schemacie tester stacji ładowania AC.

 

Rys.2. Galeria zdjęć: Tester EVSE AC, 3-fazowej 230/400 V, 32 A, moc maksymalna 22 kW.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2021-03-30

strona główna